Kế hoach tổ chức thi tìm hiểu luật giao thông

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số: 04/KH-LĐĐL
Ngày ban hành 02/10/2019
Loại văn bản Kế hoạch,
Trích yếu Thi tìm hiểu luật giao thông diễn ra qua 3 vòng thi: Lý thuyết, tô biển báo, và ô chữ đặc biệt. Tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo học sinh tham gia và hưởng ứng, góp phần tuyên truyền rộng rãi luật giao thông trong học sinh.
Xem văn bản Xem Online
Tải về