Một-số-giải-pháp-chỉ-đạo-giáo-viên-về-việc-bồi-dưỡng-vai-trò-điều-hành-của-nhóm-trưởng-trong-dạy-học-theo-mô-hình-trường-học-mới-ở-trường-tiểu-học-Đông-Lộc-năm-học-2019-2020.doc

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Một-số-giải-pháp-chỉ-đạo-giáo-viên-về-việc-bồi-dưỡng-vai-trò-điều-hành-của-nhóm-trưởng-trong-dạy-học-theo-mô-hình-trường-học-mới-ở-trường-tiểu-học-Đông-Lộc-năm-học-2019-2020.doc
Loại tài nguyên Sáng kiến kinh nghiệm,
Tên tập tin Một-số-giải-pháp-chỉ-đạo-giáo-viên-về-việc-bồi-dưỡng-vai-trò-điều-hành-của-nhóm-trưởng-trong-dạy-học-theo-mô-hình-trường-học-mới-ở-trường-tiểu-học-Đông-Lộc-năm-học-2019-2020..doc
Loại tập tin application/msword
Dung lượng 61 kB
Ngày chia sẻ 12/08/2020
Lượt xem 191
Lượt tải 3
Xem tài liệu Xem Online
Tải về