Ứng-dụng-công-nghệ-thông-tin-nhằm-nâng-cao-hiệu-quả-dạy-học-môn-Mĩ-thuật-ở-trường-Tiểu-học-Đông-Lộc-năm-học-2019-2020..doc

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Ứng-dụng-công-nghệ-thông-tin-nhằm-nâng-cao-hiệu-quả-dạy-học-môn-Mĩ-thuật-ở-trường-Tiểu-học-Đông-Lộc-năm-học-2019-2020..doc
Loại tài nguyên Sáng kiến kinh nghiệm,
Tên tập tin Ứng-dụng-công-nghệ-thông-tin-nhằm-nâng-cao-hiệu-quả-dạy-học-môn-Mĩ-thuật-ở-trường-Tiểu-học-Đông-Lộc-năm-học-2019-2020..doc
Loại tập tin application/msword
Dung lượng 85 kB
Ngày chia sẻ 12/08/2020
Lượt xem 167
Lượt tải 2
Xem tài liệu Xem Online
Tải về