Số: 67 /CV-LĐLĐ, ngày 10 tháng 8 năm 2020 vv tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID -19; tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; 75 Ngày các mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Ngày Quốc Khánh

Lượt xem:

Đọc bài viết