Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 12/KHTHĐL-LĐ 23/12/2019 Kế hoạch, Hội trại mừng xuân với các hoạt động như trò chơi dân gian, đốt lửa trại,...
Số: 10/KH-LĐĐL 15/12/2019 Kế hoạch, Giờ ra chơi trải nghiệm với các hoạt động bổ ích như: Trò chơi dân gian, dân vũ, câu lạc bộ năng khiếu
Số: 04/KH-LĐĐL 02/10/2019 Kế hoạch, Thi tìm hiểu luật giao thông diễn ra qua 3 vòng thi: Lý thuyết, tô biển báo, và ô chữ đặc biệt. Tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo học sinh tham gia và hưởng ứng, góp phần tuyên truyền rộng rãi luật giao thông trong học sinh.