Trường Tiểu học Đông Lộc

  • Điện thoại: của Hiệu trưởng 0915786511 - 0971316559
  • Email: c1donglocth.kiengiang@moet.edu.vn
  • Địa chỉ: Địa chỉ: Số 303 QL 80 - ấp Đông Lộc - xã Thạnh Đông - huyện Tân Hiệp - Tỉnh Kiên Giang.