Công văn số 805/SGDĐT – VP ngày 21/4/2020 của Sở GD-ĐT Kiên Giang về việc cho học sinh đi học trở lại từ ngày 27/4/2020 sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch covid 19.

Lượt xem:

Đọc bài viết